Contact Information

Content installation, built-in web-browser to find and quickly install new mods; Car previews updating, using either Custom Showroom or AC Showroom; Livery ...

Afrika qitəsinin sahəsi km2 olaraq, Avropa qitəsi və ABŞ-ın ümumi sahəsindən daha böyükdür.Afrika – 30.37 milyon km2

Çin – 9.6 milyon km2

ABD – 9.8 milyon km2

Avropa – 10.18 milyon km2


Afrika, dünya üzrə əkinə yararlı torpaq sahələrinin təxminən 60%-nə malikdir.Afrika, təbii xammal ehtiyatının 90%-nə sahibdir.


Afrika, dünya qızıl ehtiyatının təxminən 40%-nə sahibdirAfrika, dünya almaz ehtiyatının 33%-nə malikdir.Afrika, dünya üzrə kobalt ehtiyatının 60%-nə sahibdir (avtomobil akkumulyatoru istehsalında istifadə olunan mineral).


Neft və təbii qaz ehtiyatları ilə zəngindir.Afrikanın təxminən 1.3 milyard əhalisi vardır (Çin 9.6 milyon km2-də, 1.4 milyard əhaliyə sahibdir).


Təkcə Konqo Demokratik Respublikasının sahib olduğu əkinə yararlı torpaq sahələri, bütün Afrika qitəsini doyura bilər.Afrikanın əkinə yararlı torpaq sahələri, bütün dünyanı doyura biləcək şəkildə becərilə bilər.Afrika, rəqs, musiqi, memarlıq və demək olar ki, incəsənətin bütün sahələrində dünyanın digər bölgələrindən fərqlənir.


Bütün bu sərvətlərlə birlikdə, əgər Afrika idarə və istehsalını öz əlinə alarsa, çox qısa zamanda dünyada birinci olacaq və dünyanın geri qalan hissəsi üçüncü dünya ölkələrinə çevriləcəkdir.